hof-van-egmond-haarlem-br2

Instrumenten

Om beter grip te krijgen op de werkzaamheid en effectiviteit van de aanpak in de wijken, het wonen en de woonomgeving zijn in samenwerking met de vakgemeenschap een aantal instrumenten ontwikkeld. Met deze instrumenten kunt u de doelen van uw eigen organisatie en de betrokken partijen bereiken. Ze volgen elkaar logisch op:

  1. In de eerste stap kiest u een specifieke interventie uit de vele ideeën die kunnen bestaan voor een wijk of complex. De stappen in ‘Afwegen in de Wijk’ helpen u bij het selecteren van een interventie.
  2. In de tweede stap is het nuttig om de interventie met de betrokken personen en partijen nader uit te werken. Met de ‘Effectenarena’ brengt u de relatie tussen investeringen, maatregelen en effecten in beeld.
  3. De interventie die zo ontstaat kunt u beschrijven in de Kennisbank. De vragen in de Kennisbank zorgen ervoor dat de verschillende elementen in een interventie goed belicht worden en met elkaar samenhangen. U kiest zelf of u de interventie wilt delen door deze openbaar te maken of (nog) niet. Ter inspiratie kunt u andere interventies bekijken in de Kennisbank.
  4. Om aan te tonen of een interventie effectief is, moet deze gemonitord worden. Hiervoor kan een monitormodule ingericht worden om de interventie op gezette tijden te evalueren.

Naast deze instrumenten bestaan er vele andere hulpbronnen bij uw interventie. De ‘Wat Werkt Studio’ geeft in de Instrumentwijzer een actueel overzicht van instrumenten die u kunt inzetten om de effectiviteit van uw project in kaart te brengen.
De deelnemers aan de vakgemeenschap dragen het goed nadenken over interventies op wijk-, buurt- en complexniveau uit binnen de eigen organisatie en nemen dit mee in overleg met betrokken partijen. De opgedane kennis is in principe openbaar en wordt door de vakgemeenschap doorontwikkeld.. Bent u nog geen partner? Sluit u bij ons aan.