hof-van-egmond-haarlem-br2

Stap 1: Inventariseren

Een goede afweging begint met een grondige inventarisatie van de problemen die worden ervaren in een buurt of in een wijk. Wat is er écht aan de hand?

Opdracht:

Inventariseer de ervaren problemen bij alle betrokkenen

Is het doel om een kans te verzilveren? Inventariseer dan welke problemen worden ervaren als de kans niet wordt verzilverd.

Hulpmiddel: Pas je Afwegen in de wijk toe met meerdere personen, vraag dan aan de initiatiefnemer om kort te pitchen welke problemen hij/zij ervaart. Vervolgens noteert elke aanwezige de door hem/haar ervaren problemen op post-its. De post-its worden vervolgens op een flip over geplakt.

Tip: Denk bij deze stap nog niet aan oplossingen; zet het probleem voorop!

Klik hier voor een voorbeeld van een succesvolle probleeminventarisatie.

Heb je de problemen geïnventariseerd? Ga dan door naar de volgende stap

Tip: Afwegen in de wijk kun je zelfstandig toepassen, maar ook samen met collega’s/stakeholders in een werksessie. Klik hier voor meer informatie over de verschillende manieren waarop je Afwegen in de wijk kunt toepassen#.