hof-van-egmond-haarlem-br2

Probleem lost zich vanzelf op

Vraag 2) Bestaat de mogelijkheid dat het probleem zich in de toekomst vanzelf (zonder verder ingrijpen) oplost of dat de ambitie vanzelf wordt gehaald?

Stel: de corporatie grijpt niet in. Is het mogelijk dat het probleem zichzelf oplost? Bijvoorbeeld: Ondernemers zien in het probleem een gat in de markt; Bewoners pakken het zelf op en verzinnen een eigen oplossing.

Concreet voorbeeld: Gezin A zorgt voor grote overlast in Wijk X, waardoor de leefbaarheid in deze Wijk achteruit gaat. De corporatie doet allerlei interventies om dit probleem tegen te gaan. Zo wordt een huismeester in dienst genomen. Echter, het gezin is bezig met een effectieve therapie, waardoor de overlast sterk afneemt de maand voordat de huismeester start met zijn werkzaamheden. De benadering van de huismeester werkt averechts, waardoor de overlast weer toeneemt. In dit geval zou het probleem zijn opgelost als de corporatie niet had ingegrepen.

Klik hier om terug te keren naar Stap 2.