hof-van-egmond-haarlem-br2

Stap 3: Formuleren basisalternatief

In Stap 3 stel je het basisalternatief vast: de meest waarschijnlijke ontwikkeling zonder nieuw beleid of een nieuwe interventie. Het basisalternatief is een onderlegger waar vanuit we in de volgende stappen de meerwaarde van de oplossingen gaan bepalen.

Het basisalternatief is niet hetzelfde als ‘niets doen’. Het basisalternatief houdt rekening met veranderingen die hoe dan ook te verwachten zijn c.q. waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Klik hier voor een voorbeeld van een basisalternatief.
Klik hier voor een overzicht van aandachtspunten bij het basisalternatief.

Opdracht:

Stel het basisalternatief vast. Beschrijf zo goed mogelijk hoe de buurt/wijk er de komende jaren uit zal zien als de partners in de wijk (bijvoorbeeld corporatie en gemeente) besluiten om het probleem niet op te lossen of de kans niet te verzilveren.

Tip: Bij het vaststellen van het basisalternatief kun je de informatie die de vorige stappen hebben opgeleverd goed gebruiken.

Tip: formuleren van een basisalternatief voelt tegennatuurlijk. Je wilt namelijk iets oplossen en het basisalternatief doet dat niet. Zie het als oefening om het ‘oplossinggerichte enthousiasme’ nog even te beteugelen. Dat komt in de volgende stap.

Heb je het basisalternatief vastgesteld? Ga dan naar de volgende stap