hof-van-egmond-haarlem-br2

Voorbeeld basisalternatief

Voorbeeld: Indien de oplossing grootschalige sloop en nieuwbouw is, kan het basisalternatief bijvoorbeeld bestaan uit het voortzetten van het huidige beheer, met beperkte extra inzet (zoals het plaatsen van een nieuwe CV of het opknappen van woningen bij mutaties).

Voorbeeld: Bestaat er een probleem rond het rechtvaardig toewijzen van woningen en wordt gezocht naar een nieuw toewijzingssysteem, dan is een goed basisalternatief het volhouden van het huidige systeem;

Voorbeeld: In een complex wonen veel ouderen. Is het verstandig om dit complex in de vastgoedportefeuille te labelen als ouderencomplex en bijbehorende investeringen te doen in het levensloopbestendig maken van de woningen? Een basisalternatief is dan het op de huidige manier door exploiteren van de woningen en het reguliere beleid rond woningaanpassingen toe te passen.

Klik hier voor aandachtspunten voor opstellen van een basisalternatief.

Maak ook gelijk een inschatting van de kosten en inkomsten van dit basisalternatief. Deze kunnen bestaan uit de volgende elementen:

  • eenmalige kosten (‘investering’)
  • periodieke kosten (‘beheer’)
  • eenmalige inkomsten (bijv. verkoopopbrengsten)
  • periodieke inkomsten (bijv. huuropbrengsten)

Stel voor de periodieke kosten een redelijke periode vast. Deze is afhankelijk van het soort oplossing. Bij kleinere interventies is dat bijvoorbeeld 5 jaar. Bij vastgoedinvesteringen kan dat 10 of 20 jaar zijn. Maar kies voor elke oplossing wel dezelfde periode om het vergelijkbaar te houden. Vermenigvuldig de periodieke kosten met het gekozen aantal jaar.

Tip: Beperk het echt tot de ‘achterkant van de sigarendoos’. Neem ruwe bedragen, “doe meer met ongeveer”; het gaat nu om een indicatie. Later is het passend dit verder uit te zoeken en te onderbouwen.

Tip: Houdt er rekening met dat juist financiële mensen er vaak moeite mee hebben zulke grove aannames te doen. Overtuig ze dat het in deze stappen gaat om een eerste weging. Later volgt de echte financiële onderbouwing.

Klik hier om terug te gaan naar Stap 3