hof-van-egmond-haarlem-br2

Waarom het Afwegingskader?

Het afwegingskader kunt u zien als een hulpmiddel voor het gezond verstand. Het stellen en beantwoorden van de juiste vragen activeert het gezond verstand. Het gestructureerd nadenken over problemen, oplossingen en effecten leidt tot scherpere inzichten.

Meer specifiek kan het Afwegingskader de volgende doelen dienen:

  • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de legitimatie van de woningcorporatie aan huurder/overheden/stakeholders. Het Afwegingskader maakt het gemakkelijker om verantwoording af te leggen voor gemaakte keuzes;
  • De dialoog met de stakeholders faciliteren;
  • Scherpere inzichten over problemen, oplossingen en effecten van oplossingen;
  • Eerst nadenken over het probleem dat met de oplossing moet worden opgelost, in plaats van ‘jumping into solutions’.
  • Maatschappelijk rendement optimaliseren; meer bereiken met minder inzet van middelen, door het nemen van de juiste beslissing;

Klik hier om te starten met het Afwegingskader.