hof-van-egmond-haarlem-br2

Bijeenkomsten

Programma 2020

Half januari staan de vier bijeenkomsten voor 2020 online.

Bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddagen, van 12.30-16.30 uur (incl. lunch). Veelal op locaties bij één van de deelnemers, of anders bij Platform31.

Themabijeenkomsten

Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ biedt wijkprofessionals de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van hun inzet en welke kennis wel of niet werkt. Tijdens deze bijeenkomsten staat een actueel thema op het gebied van buurt- en wijkbeheer centraal en wisselen deelnemers met elkaar praktijkkennis uit over het ontwikkelen van effectieve interventies.
Iedere bijeenkomst worden deelnemers uitgenodigd cases en vraagstukken uit de praktijk in te brengen. Middels korte intervisiesessies worden ingebrachte cases geanalyseerd en wordt een concreet handelingsperspectief geboden.

Verder maken deelnemers gebruik van praktische instrumenten die samen met wijkprofessionals van corporaties door Platform31 zijn ontwikkeld. Daarnaast verrijken deelnemers hun kennis met de door Platform31 verzorgde input vanuit actuele projecten op het gebied van wonen, wijken en sociaal domein.

Voor wie?

Corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, wijkbeheerders, complexbeheerders, consulenten sociaal beheer, verhuurmedewerkers, beleidsmedewerkers wonen/sociaal beheer et cetera. Deelnemers worden aangemoedigd om samenwerkingspartners van gemeenten, zorgpartijen en andere partners van corporaties mee te nemen naar de sessies.

De bijeenkomsten zijn kosteloos toegankelijk voor corporaties die partner zijn bij Platform31. Voor niet-partners geldt een financiële bijdrage (per organisatie).

Deelnemers tot nu toe

logo-areawonen
logo-HeemWonen
Logo portaal
logo-pre-wonen
logo swz zwolle
vidomes-logo
logo-woonpartners-middenholland
logo-zayaz
logo-haagwonen
logo-Parteon
logostaedion
logo-tiwos
Logo Vestia
Logo Wooncompagnie 240
Ymere logo paars