hof-van-egmond-haarlem-br2

Doe mee en draag bij!

Platform31 is op zoek naar een goede mix van wijkprofessionals afkomstig van zowel corporatiepartners als andere corporaties. Voor deelname, contact en vragen:

Over Werken aan leefbare wijken

Werken aan leefbare wijken: Kennis en inspiratie voor wijkprofessionals

Terwijl corporaties en hun partners op zoek zijn naar manieren om met de snelle veranderingen in de samenleving om te gaan, zijn wijkprofessionals bezig om brandjes te blussen en om de draagkracht van ‘hun’ wijk overeind te houden. Tijd voor reflectie en het delen van kennis schiet er vaak bij in. Jammer, want hier liggen kansen om te leren, werkwijzen aan te scherpen of te vernieuwen.

Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (voorheen Wat Werkt in de Wijk) biedt wijkprofessionals de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van hun inzet en welke kennis wel of niet werkt. Deelnemers maken daarbij gebruik van praktische instrumenten die samen met wijkprofessionals van corporaties door Platform31 zijn ontwikkeld. Daarnaast verrijken deelnemers hun kennis met de door Platform31 verzorgde input vanuit actuele projecten op het gebied van wonen, wijken en sociaal domein.

De wijkwerker als spil

De rol van corporaties in de wijk is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De focus is verschoven van wijk-georiënteerd werken naar het beheren van woning(complexen) en problemen ‘achter de voordeur’. De inzet in kwetsbare wijken blijft echter op uiteenlopende terreinen nodig. De bal ligt daarbij volledig bij lokale partijen.

Corporatieprofessionals in kwetsbare wijken kunnen het verschil maken. Zij vertalen strategie en beleid van de corporatie naar een praktische aanpak in complexen en op buurt- en wijkniveau. Stilstaan bij de effectiviteit van een aanpak vergroot de kans op succes aanzienlijk. Welke doelen stel je? Welk effect wil je bereiken en wat ga je daarvoor doen? Welke middelen en partijen zijn daarvoor nodig?

Jaarlijks vier themasessies

Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ van Platform31 heeft als doel kennis en inspiratie te bieden aan corporatieprofessionals die actief werken aan leefbare wijken. Daartoe organiseren wij dit jaar vier themasessies voor wijkprofessionals waarin intervisie met collega’s, werken aan eigen vaardigheden, kennisverrijking en effectief samenwerken centraal staan. Elke bijeenkomst draait om een voor de wijk relevant thema. Op deze manier reikt het programma wijkprofessionals van corporaties kennis, inspiratie en kritische meedenkkracht aan voor een effectieve aanpak in de wijk.

Voor wie?

Corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, wijkbeheerders, complexbeheerders, consulenten sociaal beheer, verhuurmedewerkers, beleidsmedewerkers wonen/sociaal beheer et cetera. Deelnemers worden aangemoedigd om samenwerkingspartners van gemeenten, zorgpartijen en andere partners van corporaties mee te nemen naar de sessies.

Medewerker op strategisch of beleidsniveau en geïnteresseerd in een specifieke bijeenkomst? Je bent van harte welkom.
Meer informatie over het programma en deelname.

Kosten

De bijeenkomsten zijn kosteloos toegankelijk voor corporatiepartners van Platform31. Voor andere partijen geldt een deelnemersbijdrage.

Bezoekadres

Platform31 Stichthage 214

Platform31
Koningin Julianaplein 10
(7e verdieping, ingang hal Centraal Station Den Haag)
2595 AA Den Haag