hof-van-egmond-haarlem-br2

Over ons

Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is dé vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies. Het biedt u een interactief kennisplatform, praktische instrumenten en een programma van diverse themabijeenkomsten. Ons netwerk brengt kennis uit de praktijk online en offline samen. Platform31 zorgt voor een link tussen de praktijkkennis uit het veld en de beschikbare wetenschappelijke kennis op het brede beleidsveld van wonen en wijken.

Vakwerk

Werken in de wijk is een vak, dat vraagt om vakmanschap: kennis, kunde en vaardigheden. Het opbouwen en onderhouden van deze vaardigheden doen we door het delen, toetsen en kritisch toetsen van de werkzame bestandsdelen van een interventie. Met Wat Werkt in de Wijk kunt u direct toepasbare kennis over de effectiviteit van wijkinterventies vinden, zelf ontwikkelen en delen. Zo bouwen we gezamenlijk aan beter wijk- en complex gericht werken.

Balans doen en denken

De werkhouding van veel wijkprofessionals kenmerkt zich vaak door “niet lullen maar poetsen”. Hoewel begrijpelijk zorgt deze instelling er niet altijd voor dat er sprake is van een balans is tussen doen en denken. Het gaat hierbij om een spanningsveld tussen dagelijkse activiteiten en lange termijn doelen. Tussen het leveren van maatwerk en niet het wiel opnieuw uitvinden. Tussen direct aan de slag gaan en eerst een plan van aanpak ontwikkelen. Deze onbalans kan leiden tot ineffectieve interventies en daarmee gemiste kansen. Wat Werkt in de Wijk geeft u de middelen en de gelegenheid om uit te zoomen. Dat kost tijd, maar levert veel op in de vorm van effectievere interventies, training met het instrumenten van de vakgemeenschap en intervisie van collega’s.

Meebewegen

Sinds de wijziging van de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) in 2015 ligt de focus bij woningcorporaties op de kerntaak. Op het gebied van leefbaarheid in wijken en buurten heeft dit over het algemeen geleid tot een verschuiving van de aandacht van projecten op buurt of wijkniveau naar schoon, heel en veilig op complexniveau.
Diverse ontwikkelingen, zoals de extramuralisering van de zorg, passend toewijzen en Europese richtlijnen, zorgen voor een toenemende concentratie van kwetsbare doelgroepen in de goedkope woningvoorraad. De zoektocht naar een sluitende samenwerking tussen woningcorporaties, zorgpartijen, welzijn en gemeente in de wijk is in volle gang.
De vakgemeenschap constateert dat deze verschuivingen van invloed zijn op de inhoud, het schaalniveau en complexiteit van de interventies. Getoetste, effectieve interventies blijven daarbij onverminderd van belang.

De partners

De vakgemeenschap bestaat uit partijen die actief bezig zijn met het verhogen van de effectiviteit van interventies binnen hun eigen organisatie en binnen de wijken, buurten en complexen waar zij actief zijn. De vakgemeenschap staat open voor alle partijen die dit doel voor ogen hebben.

Achtergrond

Wat Werkt in de Wijk werd geïnitieerd door kennisplatform Corpovenista . Platform31 nam in 2013 de organisatorische taak over van Corpovenista en ondersteunt sindsdien de vakgemeenschap in haar zoektocht naar een effectievere aanpak in de wijk. De invulling en koers van WWidW ligt uiteindelijk bij de partners. Platform31 zorgt ervoor dat:

  • alle medewerkers van de partner de mogelijkheid krijgen om te werken met de instrumenten van WWidW;
  • dat de partner wordt ondersteund bij de implementatie van deze instrumenten binnen de eigen organisatie;
  • dat kennisuitwisseling wordt bevorderd door inhoudelijke kennisbijeenkomsten en intervisietrajecten;
  • dat de vakgemeenschap en onze inzichten breder gedeeld worden met andere partijen.

Implementatiewaaier

Het inbedden van de instrumenten van Wat Werkt in de Wijk in uw eigen organisatie vraagt om aandacht. De vakgemeenschap ontwikkelde de Implementatiewaaier als handreiking om van Wat Werkt in de Wijk een succes te maken én vast te houden. De waaier is bedoeld voor nieuwe partners en voor bestaande partners die een extra impuls aan Wat Werkt in de Wijk willen geven. Platform31 kan hierbij ondersteunen.
Download de:
- introductie Implementatiewaaier (pdf)
- kaartjes Implementatiewaaier (pdf)